Prodaja dukata | Prodaja investicionog zlata | Prodaja zlatnih poluga | Cena zlatnih poluga

MASTERBOX 1

image

Investicioni paket MASTERBOX 1


Investicioni paket MASTERBOX 1 sastoji se od 4 zlatne poluge od 250g.
Isti je, namenjen najvećim ulagačima koji u svom portfoliu žele imati više istih.MASTERBOX 2

image

Investicioni paket MASTERBOX 2


Investicioni paket MASTERBOX 2 sastoji se od dvadeset poluga od 50g.
Investicioni paket MASTERBOX 2, namenjen je velikim ulagačima .MASTERBOX 3

image

Investicioni paket MASTERBOX 3


MASTERBOX 3 sastoji se od deset zlatnih poluga od 50 g i deset
deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ). Investicioni paket MASTERBOX 3 namenjen je srednjim ulagačima,
ali neretko nadje svoje mesto i u portfoliu velikih ulagača. .MASTERBOX 4

image

Investicioni paket MASTERBOX 4


MASTERBOX 4 sastoji se od pet zlatnih poluga od 50 g i pet deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ).
MASTERBOX 4, namenjen je ulagacima koji se nalaze na granici izmedju malih i srednjih ulagaca.
MASTERBOX paketi prilagodjeni su zahtevima svih kategorija investitora ( malih, srednjih i velikih ).
Prilikom formiranja istih ,uzeti su u obzir najvaziniji aspekti, cenovni aspekt i aspekt prakticnosti.
MASTERBOX paketi , mogu se kreirati i prema Vasem zahtevu.