Prodaja dukata | Investiciono zlato | Cena zlatnih poluga | Prodaja investicionog zlata
image

Zlatna poluga 2 grama
Zlatne poluge od 2 grama imaju sličnu namenu kao i druge poluge manjih veličina: poluge od 1 grama, 5 grama i 10 grama.
Obično se kupuju kao prigodni poklon, te kao pomoćno investiciono sredstvo.
Budući da u odnosu na veće poluge imaju relativno malu vrednost, ponekad se koriste i kao sredstvo razmene za proizvode i usluge u slučajevima kriznih situacija.
Takođe, u investicionom portfoliu koriste se kao sredstvo za očuvanje i oslobađanje manje količine likvidnih sredstava. Investicione zlatne poluge različitih veličina možete kupiti u Zlatarama GOLD na dve lokacije u
Beogradu.
Prodaja zlata i prodaja zlatnih poluga obavlja se transparentno, sigurno i pouzdano. Privatnost i diskrecija deo su nase visegodisnje tradicije.